Creșa ''Micii Magicieni'' , va funcționa ca ordonator terțiar de credite, cu personalitate juridică, în strada Izvorul Mureșului Nr.4, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 4 și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4.


   ln conformitate cu Legea 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în îndeplinirea scopului lor, creșele, realizează, în principal, următoarele activităţi:

 1. asigură servicii de îngrijire, supraveghere şi educaţie a copiilor de vârstă antepreşcolară, prin personalul angajat specializat şi/sau protocoale cu structuri specializate;
 2. asigură un program de educaţie timpurie adecvat vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor de vârstă antepreşcolară, prin personalul angajat specializat şi/sau protocoale cu structuri specializate;
 3. asigură supravegherea stării de sănătate şi de igienă a copiilor şi acordă primul ajutor şi îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul preluării copilului de susţinătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;
 4. asigură nutriţia copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;
 5. colaborează cu familiile copiilor care frecventează creşa şi realizează o relaţie de parteneriat activ cu părinţii/reprezentanţii legali în respectarea interesului copilului, prin personalul specializat sau protocoale cu structuri specializate;
 6. asigură consiliere şi sprijin pentru părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;
 7. contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi şi sesizează instituţiile abilitate în acest sens, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate.


    Misiunea Creșei Micii Magicieni este de a dezvolta o comunitate înfloritoare care recunoaște fiecare copil ca individ unic.


     De la primul de ce?    încercăm să îi conducem prin viață.

                                                 

    Beneficiarii de serviciile acordate de creşă  sunt copiii cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa pe raza Sectorului 4, Bucuresti.

                               

     Creșa Micii Magicieni  oferă o bază excelentă fiecărui  copil, acesta putând să-și construiască educația viitoare într-un mediu grijuliu, sigur și stimulativ, în care se simte apreciat și fericit. Suntem o creșă incluzivă în care fiecărui copil i se oferă șanse egale de a descoperi și de a se dezvolta prin învățare bazată pe joacă de înaltă calitate.                                    

     Împărtășim un angajament absolut care:

 •   oferă o șansă egală de acces la o educație de înaltă calitate;
 •   oferă un mediu sigur, fericit și grijuliu și de stimulare,  pozitiv de către toți pentru toți;
 •   stabileste asteptări consistente ridicate, realiste, pentru a se asigura că fiecare copil își realizează potențialul maxim;
 •   recunoaște și celebrează realizările și succesul;                                            
 •   prețuiește onestitatea, sensibilitatea și responsabilitatea în toate relațiile;
 •   creează un parteneriat pozitiv și intentionat cu părinții/personalul și dezvoltă legături cu comunitatea locală.

    Obiectivele Creșei Micii Magicieni sunt:

 • crearea unui mediu cald, grijuliu și sigur, în care nevoile individuale ale copiilor să fie susținute, permițând apoi să crească în personaje independente, încrezătoare, care sunt respectate și apreciate;
 • încurajarea copiilor să aibă grijă de ei, să se bucure și să manifeste interes față de lumea din jurul lor;
 • să facă din creșă un loc fericit pentru toți cei care fac parte din ea și să mențină un mediu de explorare și autoevaluare, promovând atât indivudualizarea, motivația, cât și dragostea pentru învățare;
 • să sprijine diversitatea și să primească toți copiii, recunoscând că parcursul de învățare a fiecărui copil este unic și individual;
 • să ofere activități și oportunități bine planificate, permițând copiilor să progreseze cu succes către etapa gradiniță;
 • să permită copiilor să-și atingă potențialul maxim, începând călătoria  într-un mod pozitiv și fericit;
 • să  creeze  un mediu de creșă atractiv, calm, ordonat, stimulativ și unul care să promoveze și învățarea independentă bazată pe egalitatea de șanse;
 • să combine o varietate de metode de adaptare, de socializare, de succes în furnizarea unui mediu de învățare bogat pentru toți copiii aflați în grija noastră;
 • să mențină proceduri solide și intenționate pentru toată lumea din creșă, unde toată lumea se simte apreciată;
 • să manifeste o grijă permanentă față de copii pentru ca aceștia să fie foarte motivați și implicați pe deplin în viața creșei, să fie independenți și să dea dovadă de inițiativă și autodisciplină;
 • să creeze  o atmosferă pozitivă și etos în creșă, care să  celebreaze realizarea și recunoașterea succesului;
 • să  mențină o cultură a autoexaminării și a îmbunătățirii creșei;
 • să ridice standardele de realizare a performațelor și să aibă așteptări mari de la toți;


     Creșa ''Micii Magicieni'' funcționează în baza:

Linkul extern se deschide într-o filă sau fereastră nouăRegulament de Ordine Interioară   


Creșa ''Micii Magicieni'' funcționează în strada Izvorul Mureșului Nr.4, Sector 4, București.


Capacitatea creșei este de 200 locuri.


Conducerea creșei este asigurată de către Doamna Director Liliana Iordache.


Date contact:

E-mail:contact@cresamiciimagicieni.ro

Telefon:0371360128